Jdi na obsah Jdi na menu
 

Publikace o regionu

Barokní sochařství v Moravské Třebové

Jana Martínková a kol., KS města Moravská Třebová, 2011, 81 str.

k dostání: Muzeum MT, www.publikace.net (245 Kč)

 

Cesta od renesance k baroku - Slavné stavby Moravské Třebové

Jan Sedlák a kol., Moravská Třebová a Foibos books 2012, 222 str.

k dostání: IC Moravská Třebová

 

Cimburk. Zřícenina hradu nad Městečkem Trnávkou u Moravské Třebové

Rostislav Vojkovský, nakl. Beatris, 2007, 44 str.

k dostání: www.beatris.cz, 49 Kč

 

Eskymo Welzl - Paměti českého polárníka a zlatokopa

Jan Welzl, Carpe Diem 2009, 256 str.

k dostání: např. www.kosmas.cz, 315 Kč

 

Hřebečské baroko

Ladislav Loubal, Moravská Třebová, 1996, 32 str.

k dostání: www.publikace.net, 145 Kč

 

Hřebečské zvykosloví, kroje, písně a tance

Marie Borkovcová, Irena Kuncová, Městské muzeum Lanškroun, 2001, 206 str.

k dostání: 

 

Hřebečsko, náš kraj?

Jiří Šmeral, Vydavatelství UP Olomouc 2010, 136 str.

k dostání:

 

Chornice aneb Staletí pod štíhlou kráskou

Oldřich Koudelka, obec Chornice 2008, 105 str.

k dostání:

 

Kronika České a Moravské Radiměře

Karel Mauer, nakladatelství Fr. Šalé - Albert 2008, 320 str.

k dostání, Kč

 

Kronika města Svitavy

R. Fikejz, Vl. Velešík, město Svitavy a Měst. muzeum a galerie Svitavy, 2006, 396 str.

k dostání: IC Svitavy, Měst. muzeum Svitavy, 600 Kč

 

Legendy a fakta o Oskaru Schindlerovi

Jitka Gruntová, Naše vojsko 2002, 247 str.

k dostání: e-shop vydavatelství Naše vojsko, 199 Kč

 

Mariánské, trojiční a další světské sloupy a pilíře v okrese Svitavy

NPÚ Praha, 1997, 101 str.

k dostání: www.publikace.net, 155 Kč

 

Městečko Trnávka 700 let obce

Jiří Šmeral, Obecní úřad Městečko Trnávka 2010, 78 str. 

k dostání: www.publikace.net, 245 Kč

 

Mikuleč, obec na pomezí Čech a Moravy

Miloš Pešek, Obecní úřad Mikuleč, 180 str.

k dostání: 

 

Moravská Třebová: Městská reservace státní památkové správy

Oliva Pechová, Státní památková správa 1957, 68 str.

k dostání: , Kč

 

Moravská Třebová: Náčrt jejích dějin

Rudolf Hikl, Okresní osvětová rada v Mor. Třebové 1949, 124 str.

k dostání: 

 

Moravská Třebová a její okolí na starých pohlednicích

Michal Burian, Miloslav Kužílek, vlastní náklad, 318 str.

k dostání: IC Mor. Třebová, IC Jevíčko

 

Moravskotřebovské vlastivědné listy

Muzeum Moravská Třebová

k dostání: Muzeum Mor. Třebová, přehled 

 

Naše Hřebečsko v dávnověku

Drahomíra Šustrová, Městské muzeum a galerie Svitavy 2003, 75 str.

k dostání: IC Svitavy, 109 Kč

 

O historii a současnosti města Březová nad Svitavou

Oldřich Vaněk, město Březová nad Svitavou 2004, 336 str.

k dostání: , Kč

 

Oskar Schindler

Radoslav Fikejz, Městské muzeum a galerie Svitavy 1998, 165 str.

k dostání: IC Svitavy 109 Kč, Městské muzeum Svitavy 98 Kč

 

Osobnosti města Lanškrouna

Marie Borkovcová, Marie Macková a Věra Sekotová, Městské muzeum Lanškroun 1997, 63 str.

k dostání v Měst. muzeu Lanškroun, 45 Kč

 

Pověsti Moravskotřebovska

Jana Martínková a Jiří Šmeral, Muzeum M. Třebová 2004, 88 str.

k dostání v Muzeu Moravská Třebová, 150 Kč

 

Povídánky od nitěných knoflíků

příběhy a zkazky ze Zábřežska

Miroslav Kobza, nakl. Poznání, 2014, 112 str.

k dostání: např. www.knihcentrum.cz, 128 Kč

 

Příběhy ze starého Lanškrounska

Josef Benoni, nakl. Zdeněk Bauer Praha 2014, 173 str.

k dostání: na www.nzb.cz, 250 Kč

 

Publikace projektu Tady jsme doma

učební texty a další materiály vzniklé v rámci projektu škol Moravskotřebovska a Jevíčska

ke stažení na http://www.tady-jsem-doma.cz

 

Skalička 1910 - domy a obyvatelé

Josef Beran, Sbor dobrovolných hasičů Zábřeh-Skalička 2011, str.

k dostání: na sdh.skalicka@email.cz, 250 Kč

 

Staletími podél řeky Svitavy

Stanislav Brodesser, Moravské zemské muzeum Brno 2005, 110 str.

k dostání: IC Svitavy, 169 Kč

 

Svitavské pověsti

Drahomíra Šustrová, Městské muzeum a galerie Svitavy 1996, 97 str.

k dostání v Měst. muzeu Svitavy, 79 Kč

 

Svitavsko

Jaroslav Gloser, Zdeněk Holomý, nakl. Kruh Hradec Králové 1980, 252 str.

k dostání: , Kč

 

Svitavy - 700 let města

Vlastivědný sborník, Krajské nakladatelství v Brně 1956, 124 str.

k dostání: , Kč

 

Svitavy v obrazech

Jiří Zdražil, Informační centrum Svitavy 2011, str.

k dostání: IC Svitavy, Kč

 

Tajemství správce Riedera aneb Pověsti a fakta Lanškrounska

Marie Macková, Městské muzeum Lanškroun 2010, 107 str.

k dostání v Měst. muzeu Lanškroun, 180 Kč

 

Valentin Oswald Ottendorfer

Vlastimil Štěrba, Městské muzeum a galerie Svitavy 2000, 62 str.

k dostání: IC Svitavy 54 Kč, Městské muzeum Svitavy 50 Kč

 

Vendolí

Vladimír Buchta, Obecní úřad Vendolí 2003, 365 str.

k dostání: Obecní úřad Vendolí, 380 Kč

 

Vlastivěda Lanškrounska: Krajem koruny země

Kolektiv autorů, Městské muzeum Lanškroun 2002, 560 str.

k dostání v Měst. muzeu Lanškroun, 550 Kč

 

Vlastivěda moravská: Moravskotřebovsko Svitavsko

Kolektiv autorů, Muzejní a vlastivědná společnost Brno, Moravská Třebová, Svitavy 2002, 844 str. textu, 56 str. foto

k dostání v Měst. muzeu Svitavy, 480 Kč

 

Vlčí máky pod Cimburkem

Oldřich Koudelka, Obecní úřad Městečko Trnávka, 2005, 100 str. 

k dostání: www.publikace.net, 125 Kč

 

Vodní kola a kolové mlýny v Radiměři

Oswald Haberhauer, 2000, 40 str.

k dostání:

 

Zábřeh na starých pohlednicích

Miloslava Hošková, Petr Šmíd, Pavel Ševčík, Veduta Štíty 2013, 148 str.

k dostání: www.sevcik-veduta.cz, 280 Kč

 

Zmizelá Morava: Svitavy

Radoslav Fikejz, nakl. Paseka 2010, 76 str. textu, 146 foto

k dostání po celé ČR, dopor. cena 249 Kč

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pověst o založení nového zámku

(Adam Mareš, 7. 2. 2013 14:14)

Podle pověsti si Nový zámek nechal postavit správce panství (direktor), Rieder. Požádal knížete Lichtenštejna, aby si mohl postavit na vrchu mezi Rudolticemi a Lanškrounem letohrádek. Kníže souhlasil. Rieder však nestavěl letohrádek, ale veliký a nákladný palác. Poddaní museli svážet materiál a podílet se na vlastní stavbě. Za jakékoliv zdržení byli přísně trestáni. Stavba se však nedařila - zdi pukaly a bortily se. Až knížecí myslivec Riedrovi poradil, aby do každého rohu dal zaživa zazdít dělníka. Vrchní hned této ďábelské rady uposlechl. Opil dělníky a čtyři zpité dal zazdít. A opravdu, zdi stály pevně a netrhaly se.
Konečně byl zámek dostavěn. Ale jednou v noci, kdo ví jak se to tehdy stalo, zámek vyhořel a sotvaže jej znovu vybudovali, vyhořel podruhé. Stavitel již nechtěl stavět a tak povolali jiného, z Itálie. Ten však nemohl sehnat žádné dělníky na stavbu, protože všichni se báli neštěstí.
Když jel ztrápený stavitel zpět do Lanškrouna, stavil se na posilněnou v krčmě a prosil krčmáře o radu ve svých nesnázích; vypravoval mu, že nemůže sehnat žádné dělníky na stavbu, když tu se otevřely dveře a dovnitř přišel nějaký podivně ustrojený myslivec. Když odešel hostinský natočit pivo, přisedl si blíže ke staviteli a nabídl se, že by mohl sehnat lidí, kolik by chtěl. Do kuropění třetího dne, že by byl zámek hotov. Potřebuje jen smlouvu podepsat vlastní krví. Ital rád svolil a podepsal se na zápis, který myslivec vytáhl z kapsy již napsaný. Zástavou, pro případ nedodržení smlouvy, dal myslivec Italovi plný sáček dukátů a poté náhle zmizel.
Stavitelovi sice byl myslivec nápadný ihned jak vstoupil, ale ve svých nesnázích si ho ani řádně neprohlédl. Teprve když zmizel se dovtípil, kdo myslivec ve skutečnosti je a vyděšeně ujížděl k Lanškrounu. Zatloukl na vrata augustiniánského kláštera a vypověděl opatovi svoji příhodu. Opat mu za pokání uložil se tři dny nepřetržitě modlit, což Ital úzkostlivě vykonal.
Třetí den ráno se na vrch spěchal podívat, co už čerti mají uděláno, ale vše vypadalo dosud netknuto. Najednou však byl slyšet veliký hluk a rachot od Třebovských stěn. A když se na tu stranu ohlédl, viděl množství podivných černých postav, přenášející obrovské balvany. Ve své úzkosti poklekl a začal úpěnlivě prosit Boha, aby to dílo čertů překazil. Jeho prosby byly vyslyšeny. Když čerti letěli s posledními balvany, zakokrhal v Rudolticích kohout. Naráz spadly všechny kameny dolů, jen se zem otřásla, když je čerti rozhazovali podél Třebovských stěn. Černé obludy zmizely, jako by je odfoukl vítr. Ital byl vysvobozen, přetržený úpis mu spadl k nohám a sáček s dukáty zmizel.
Čertovy kameny tu leží doposud, i když jich bylo v roce 1900 mnoho upotřebeno na stavby, čímž byla krajina ochuzena o rázovitou ozdobu.
Když to nešlo robotou, vystavěli zámek za plat. Byl nádherný. Na nádvoří ve výši říms byla zřízena nádrž na ryby, do níž tekla voda z polních i lesních studánek.
Když kníže zavítal na panství a spatřil na kopci nádherný zámek, ptal se, kdo ho postavil a komu náleží. „To jest vrchního!“ řekli lidé a vypravovali, jaká je vevnitř nádhera. Tu se milostivá vrchnost rozhněvala a rozkázala ten zámek rozházet až na jeden roh a materiál z něho - cihly, tesané kameny a železo - odvážet na stavbu ústeckého a rudoltického kostela.


to já jen tak

(Jaromír L., 18. 1. 2011 21:30)

Kdybych nekecal a pomoh co :-)) ale já mám teď knihovnu naskládanou na nepřehledných hromádkách... ale někde sem to safra skoro všechno měl...

Re: to já jen tak

(Martin, 19. 1. 2011 0:49)

náhodou jsem teď pár kousků přidal... ale jak rychle jsem se do toho pustil, tak mě to zase přestalo bavit sepisovat...

Není to málo Antone Pavloviči :-)

(Jaromír L., 25. 12. 2010 22:23)

I kdyby to byly jen dostupné publikace, tak mi tu chybí Vendolí od Vl.Buchty, Lanškrounsko... :-)

Re: Není to málo Antone Pavloviči :-)

(Martin, 28. 12. 2010 0:01)

nejsou všechny, ale momentálně není moc času a kolikrát ani bojeschopná technika a hlava...