Jdi na obsah Jdi na menu
 

Moravskotřebovsko a Jevíčsko

24. 11. 2010

Boršov

Něm. Porstendorf. Dlouhá obec táhnoucí se od Hřebečovského hřbetu až k Moravské Třebové, součást tohoto města, v pramenech prvně připomínaná k r. 1281. Dominantou a zřejmě nejstarší stavbou v obci pův. gotický kostel sv. Anny, ke kterému vede kryté schodiště. Další památky: barokní fara, lidové roubené usedlosti.

borsov---kostel-sv.-anny.jpg

Web: www.spkd-borsov.estranky.cz

 

Borušov

Něm. Pohres. Obec východně od Moravské Třebové při silnici na Mohelnici, prvně připomínána v r. 1398 v soupisu třebovského panství. Součástmi bývalé samostatné obce Prklišov a Svojanov. V obci kaple Panny Marie.

Web: www.borusov.cz

 

Březina

Něm. Briesen. Původně česká ves jižně od Moravské Třebové a Křenova, prvně připomínaná k r. 1365 jako součást třebovského panství. Součástí obce víska Šnekov. Památky: kaple sv. Rocha a Šebestiána, tzv. švédský kříž. V blízkosti obce těžba žáruvzdorných jílů, v zatopeném lomu SZ od Březiny koupání na vlastní nebezpečí.

Web:

 

Dětřichov u Moravské Třebové

Něm. Dittersdorf. Obec severovýchodně od Moravské Třebové, prvně připomínaná k r. 1321, po století součást třebovského panství, za II. světové války nechvalně proslulá koncentračním táborem pro matky s dětmi a nastávající matky z Polska, Ruska, Ukrajiny a Běloruska. V obci památník obětem z koncentračního tábora, kaple sv. Anny.

Web: www.detrichovumt.cz

 

Dlouhá Loučka

Něm. Langenlutsch. Dlouhá obec podél silnice z Moravské Třebové na Křenov a Letovice, původně české založení, r. 1365 připomínána coby součást třebovského panství, dnes neexistující hrad poblíž připomínán již v r. 1267. V obci archeologické naleziště v místech středověkého hradu a přírodní rezervace Dlouholoučské stráně.

Web: www.dlouhaloucka.eu

 

Gruna

Něm. Grünau. Obec vzniklá při německé kolonizaci ve 13. století východně od Moravské Třebové při silnici na Mohelnici, prvně připomínána k r. 1365. Součástí osady Karlín  (větrné elektrárny) a Žipotín, z karlínské hájovny pocházela Anna Gläserová z pověsti Annenruhe. Památky: několik hřebečských statků, zrekonstruovaná rychta, kaple sv. Vavřince na faře, kaple v Karlíně a kaple v Žipotíně.

gruna.jpg

Web: www.gruna.eu

 

Chornice

Něm. Kornitz. Obec a železniční křižovatka jihovýchodně od Moravské Třebové mezi Městečkem Trnávkou a Jevíčkem, první zmínka o obci z r. 1258. Dominantou kostel sv. Vavřince s mohutnou věží, pozůstatkem bývalé tvrze.

chornice---pohled-od-nadrazi.jpg

 Web: www.obecchornice.cz

 

Janůvky

Něm. Johnsdorf. Víska jihozápadně od Křenova, prvně připomínaná k r. 1308, po staletí součást třebovského panství.

Web:

 

Koruna

Něm. Mariakron. Ves vznikla po rozparcelování třebařovského dvora v r. 1771, jméno po gotickém augustiniánském klášteru Koruna Panny Marie (založen 1267, zanikl 1552), jehož trosky jsou dobře viditelné i ze železniční trati Česká Třebová - Olomouc. Kromě pozůstatků kláštera je v obci památkou ještě kaple Nanebevzetí Panny Marie.

 klaster-koruna-panny-marie.jpg

Web: www.obec-koruna.cz

  

Křenov

Něm. Krönau. Obec, dříve také městys, slovanského původu, první zmínka z r. 1365, součást třebovského panství. V blízkosti tzv. mařínské hradisko, dávné slovanské hradiště z 9. století, dochovány zbytky valů a příkopů. Dominantou Křenova barokní kostel sv. Jana Křtitele, údajně nejhezčí kostelní stavba v regionu, další památky: barokní fara, před farou madona, pranýř z r. 1732, kaple sv. Isidora u hřbitova.

 krenov---kostel-sv.-jana-krtitele.jpg

Web: www.obeckrenov.cz

  

Kunčina

Něm. Kunzendorf. Dlouhá obec  podél Kunčinského potoka severozápadně od Moravské Třebové, prvně připomínaná k r. 1270, součástí Nová Ves (dříve také Malá nebo Horní Kunčina). Dominantou goticko-renesanční kostel sv. Jiří s moderním presbytářem, před kostelem balustráda se 16 sochami poustevníků, fara, stará klasicistní škola na návsi, v Nové Vsi kostel sv. Rocha, v celé obci řada původních lidových stavení.

 kuncina--kostel-sv.-jiri.jpg

Web: www.obeckuncina.cz

 

Linhartice

Něm. Ranigsdorf. Dlouhá obec na březích řeky Třebůvky, stavebně propojená s východem Moravské Třebové, prvně připomínána k r. 1365 jako součást třebovského panství, od r. 1850 samostatná obec. Dochováno několik hřebečských statků - vierkanthofů.

Web: www.linhartice.cz

 

Malíkov

Něm. Moligsdorf. Víska "ukrytá" v lesích mezi Moravskou Třebovou a Městečkem Trnávkou, původně slovanské osídlení. Mezi Malíkovem a částí Městečka Trnávky Ludvíkov skautské tábořiště Kvíčalov/Kvíčalka, dříve výletníky vyhledávaná lesní osada.

Web:

 

Městečko Trnávka

Něm. Markt Türnau. Obec pod zříceninou hradu Cimburk v polovině cesty z Moravské Třebové do Jevíčka. V jádru dříve dvě samostatné obce - Stará Trnávka slovanského založení s kostelem sv. Jakuba a podhradní městečko Trnávka založené v době vzniku hradu, tedy na přelomu 13. a 14. století -, součástí dále vsi a osady Borová, Bohdalov, Lázy, Ludvíkov, Mezihoří, Nová Roveň, Pacov, Petrůvka, Plechtinec, Přední Arnoštov a Stará Roveň, ke Hřebečsku se řadily pouze vsi směrem ke Křenovu - Borová, Ludvíkov, Pacov a Př. Arnoštov -, a Lázy. V některých částech dochované ukázky lidové architektury.

 mestecko-trnavka---obecni-dum-a-cimburk.jpg

Web: www.mtrnavka.cz, část Ludvíkov - www.ludvikov.cz

  

Mladějov na Moravě

Něm. Blosdorf. Obec slovanského založení severovýchodně od Moravské Třebové, na vrchu Hradisko stával středověký hrad, v současnosti pouze jeho pozůstatky jako nejsevernější místo Hřebečských důlních stezek. Turistickým lákadlem Průmyslové muzeum v areálu bývalých závodů na zpracování surovin z Hřebečovského hřbetu, suroviny dopravovány po úzkorozchodné železnici, která dnes slouží k turistickým vyjížďkám. V obci dále kaple sv. Trojice a několik zachovaných lidových stavení včetně roubené rychty. 

 mladejov.jpg

Web: www.mladějovnamorave.cz

  

Radkov

Něm. Rattendorf. Obec podél toku řeky Třebůvky jihovýchodně od Moravské Třebové, původně slovanské osídlení. Severně od obce při silnici na Linhartice pozůstatky tzv. Radkovského hradiska, středověké opevněné osady. Taktéž severně, při zřícenině mlýna místo výskytu bobrů na Třebůvce.

radkov--trosky-mlyna-na-trebuvce.jpg

Web:

 

Rozstání

Něm. Rostitz. Obec mezi jižním koncem Radkova a silnicí z Jevíčka do Moravské Třebové, jihovýchodně od tohoto města, první písemná zmínka  k r. 1365. V obci stojí prostá zvonice a sousoší Nejsvětější Trojice.

Web: www.rozstani.com

 

Rychnov na Moravě

Něm. Reichenau. Dlouhá obec severně od Moravské Třebové, prvně zmíněná k r. 1365, podél Rychnovského potoka, který se na severním konci obce vlévá do Moravské Sázavy. Dominantou obce kostel sv. Mikuláše, dalšími památkami fara a několik soch světců a krucifixů v okolí kostela, morový sloup, také dochovány typické hřebečské usedlosti a statky. Na Rychnovském vrchu poutní místo Mariánská studánka - studánka s kaplí, někdy také přezdívané nová Mariazell.

 rychnov--kaple-u-marianske-studanky.jpg

Web: www.rychnov-cz.cz

  

Staré Město

Něm. Altstadt. Původně slovanská obec, prvně uváděná v pramenech k r. 1234 jako místo zvané Třebov. Jméno později přeneseno na dnešní, příhodněji položenou Moravskou Třebovou a obec někdy označována jako Stará Třebová. Dominantou kostel sv. Kateřiny s původní goticko-renesanční věží, další dominantní věží neobvyklá vížka hasičské zbrojnice. Z památek dále bývalá rychta, fara, kaple na býv. hřbitově, atraktivitou také turistické a akrobatické letiště, kde se pořádá mistrovství ČR v letecké akrobacii. Součástmi Starého Města dále dříve samostatné obce Radišov (kaple sv. Rocha) a Petrušov a osada Bílá Studně.

 stare-mesto--kostel-sv.-kateriny.jpg

Web: www.stare-mesto.eu

 

Sušice

Něm. Suschitz. Součást města Moravská Třebová, severní předměstí, dříve samostatná obec. Několik dochovaných původních usedlostí, hasičská zbrojnice z r. 1930.

susice--hasicska-zbrojnice.jpg

Web: 

  

Svojanov

Něm. Wojes. Součást obce Borušov, dříve samostatná obec na říčce Mírovce, založená r. 1318 olomouckým biskupem. Rekreační oblast.

Web: www.borusov.cz

 

Třebařov

Něm. Triebendorf. Dlouhá obec severně od Moravské Třebové, táhnoucí se podél silnice ze Třebové do Lanškrouna, prvně připomínána k r. 1267, kdy byl založen klášter Koruna Panny Marie, původně rozdělená na Malý a Velký Třebařov, nějakou dobu součást zábřežského panství, 1881 spojeny do jedné obce. Památky: při severním konci obce torzo kláštera Koruna, v obci kostel Nejsvětější Trojice, budovy obecního úřadu a školy, řada dochovaných původních usedlostí a statků.

 trebarov--obecni-urad.jpg

Web: www.trebarov.cz

 

Udánky

Něm. Undangs. Součást města Moravská Třebová, západní předměstí, dříve samostatná obec prvně připomínaná v pramenech k r. 1365. Západně od obce stávala vodní tvrz, dnes patrné pouze terénní náznaky, jedno ze zastavení Hřebečských důlních stezek.

udanky---hasicska-zbrojnice.jpg

Web:

 

Útěchov

Něm. Uttigsdorf. Obec jižně od Moravské Třebové podél řeky Třebůvky, prvně připomínaná k r. 1365. Dominantami obce zvonice a hasičská zbrojnice.

Web: www.utechov.cz

 

Víska u Jevíčka

Něm. Dörfles. Malá obec severně od malohanáckého Jevíčka, jižně od Městečka Trnávky. Dominantou Vísky je věž hasičské zbrojnice, u obce pietní místo - lesní hřbitov s hroby sovětských zajatců, kteří museli pracovat na tzv. Hitlerově dálnici, kterou dodnes připomínají terénní úpravy v okolí na západě od obecní zástavby. Ve středu obce malá zvonice. 

Web:

 

Zadní Arnoštov

Něm. Hinter Ehrnsdorf. Součást města Jevíčko, dříve samostatná obec při silnici z Křenova na Jevíčko. V osadě Lípa jezdecký klub.

Web:

Zdroje fotografií po rozkliknutí ve fotoalbu

 

Náhledy fotografií ze složky Moravskotřebovsko

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář